Koop lokaal
en laat lokaal leveren met de fiets

zoals Bilbo, Doekjes&Broekjes, Content en PC Warehouse

Eco-correcte leveringen en ophalingen in en rond Leuven aan ons  48u tarief 

#houhetgezond   #kooplokaal   #leverlokaal